Affärsidé

Realtrycks affärsidé är att erbjuda större företag och reklambyråer ett komplett urval av offsettryckt butiksmateriel, actionmarketingprodukter på plast, kartong och papper. Leveranssäkerhet, tryckkvalitet och ett komplett produktutbud är kundbehov Realtryck ska garantera.

Vision

Målet är att vara den starkaste leverantören av offsettryckta actionmarketing produkter i Sverige. Detta skall vi vara genom fortsatt satsning på:

» Långsiktiga affärsrelationer
» Utbildning
» Ny teknik
» Produktutveckling