Digitaltryck är särskilt bra om du t.ex. har broschyrer med information som ändras ofta. Då kan du trycka upp i mindre upplagor och enkelt trycka en ny version så fort något har ändrats.

Det finns också stora möjligheter när det gäller att personifiera budskapet. Med hjälp av variabeltryck kan man t.ex. få in mottagarens namn i följebrev, förutom att göra snygga kuvert med adresser och anpassade budskap. Det här är en enkel metod som ger ett professionellt intryck.

Digitaltryck lämpar sig för mindre upplagor och i produktioner med varierande innehåll. Där använder vi variabeltryck, d.v.s. trycksaker med adresser och t.ex. personifierade med adressatens namn från register i löpande text. Vi trycker upp till A3+.

Några av de främsta fördelarna med digitaltryck är att man inte behöver tryckplåtar samt att du slipper dyra startkostnaderna. Snabba ändringar kan dessutom göras in i det sista före tryck. Framförallt är det en snabb metod. Upplagan är klar för efterbearbetning och distribution direkt efter att den lämnat maskinen.

Exempel på digitalt småformat:

  • Affischer
  • Visitkort
  • Foldrar
  • Inbjudningskort
  • Brevpapper
  • Etiketter
  • Flyers